Frågor & svar

Hur många av de som dör i singelolyckor är alkoholpåverkade?

Cirka hälften av de personer som dör i singelolyckor är alkoholpåverkade.

Läs mer om alkohol i trafiken.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market