Frågor & svar

Hur långt innan faran sitter vanligtvis ett varningsmärke på en motorväg?

På vilket avstånd varningsmärket normalt sitter beror på hastighetsbegränsningen på vägen. Motorvägar har generellt en hastighetsbegränsning på 90 km/h eller högre och då sitter varningsmärket normalt 200 – 400 meter innan faran.

Avstånd från faran i olika hastighetsbegränsningar:
50 km/h eller lägre: 5 – 75 meter
60 – 70 km/h: 50 – 200 meter
80 – 90 km/h: 150 – 250 meter
90 km/h eller högre: 200 – 400 meter

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market