Frågor & svar

Hur långt innan faran sitter vanligtvis ett varningsmärke på en 50-väg?

5 – 75 meter. På vilket avstånd från faran varningsmärket normalt sitter beror på hastighetsbegränsningen på vägen.

Avstånd från faran i olika hastighetsbegränsningar:
50 km/h eller lägre: 5 – 75 meter
60 – 70 km/h: 50 – 200 meter
80 – 90 km/h: 150 – 250 meter
90 km/h eller högre: 200 – 400m

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn