Frågor & svar

Hur långt avstånd till framförvarande fordon bör man ha?

Hur långt avstånd du ska ha till fordonet framför beror på vilken hastighet du har. Det finns två tumregler som är bra att använda:

Samma avstånd som hastighet: Kör du i 90 km/h, ha ett avstånd på minst 90 m.

Tresekundersregeln: Du ska ligga tre sekunder bakom fordonet framför. Välj ut ett märke i vägen, till exempel en skugga på vägen. När fordonet framför passerar märket, börjar du räkna sekunder. Passerar du märket innan tre sekunder ska du öka avståndet.

Dessa tumregler gäller vid bra vägförhållanden. Är det till exempel dåligt väglag, öka avståndet.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market