Frågor & svar

Hur länge ska motorvärmaren vara inkopplad innan start, om temperaturen är noll?

Vid noll grader bör motorvärmaren vara inkopplad i en timma innan start.

Vid kallare väder ska den vara inkopplad längre tid och vid varmare väder kortare tid.

Läs mer om motorvärmare.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market