Frågor & svar

Hur kontrollerar jag om en medicin påverkar mig som förare?

Läs bipacksedeln, där står det om medicinen är olämplig att ta i samband med bilkörning. Du kan även fråga din läkare om hur medicinen påverkar dig.

Läs mer om medicin och bilkörning.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn