Frågor & svar

Hur kontrollerar jag om en medicin påverkar mig som förare?

Läs bipacksedeln, där står det om medicinen är olämplig att ta i samband med bilkörning. Du kan även fråga din läkare om hur medicinen påverkar dig.

Läs mer om medicin och bilkörning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market