Frågor & svar

Hur kontrollerar jag att styrservon fungerar?

För att kontrollera att styrservon fungerar: Dra ratten, och håll ett lätt tryck, till höger eller vänster och starta motorn. Om du känner ett lätt ryck, och att det genast blir lättare att styra när motorn startars, fungerar styrservon.

Om ratten ”hugger” och det är omväxlande lätt och tungt att styra beror det troligtvis på luft eller smuts i styrservon.

Läs mer om styrsystemet.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market