Frågor & svar

Hur kontrollerar jag att bromsarna fungerar?

För att kontrollera bromsarna före körning, tryck ner fotbromsen med stor kraft och håll den nedtryckt.

  • Känns bromsen stum och stannar ungefär halvvägs ned fungerar den som den ska.
  • Känns bromsen fjädrande kan det finnas luft i bromssystemet.
  • Tar bromsen för långt ner behövs den justeras hos en verkstad.
  • Sjunker bromsen finns det ett läckage i bromssystemet.

För att kontrollera parkeringsbromsen, även kallad handbromsen, dra åt bromsen och försök försiktigt köra framåt. Står bilen stilla trots att du ger gas fungerar parkeringsbromsen som den ska.

Läs mer om bromssystemet.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market