Frågor & svar

Hur kommer det sig att unga förare i allmänhet reagerar långsammare än äldre erfarna förare?

Äldre förare lär sig av erfarenhet och är mer handlingsberedda. Det gör att de generellt reagerar snabbare vid oväntade hinder eller faror.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market