Frågor & svar

Hur kommer det sig att unga förare i allmänhet reagerar långsammare än äldre erfarna förare?

Äldre förare lär sig av erfarenhet och är mer handlingsberedda. Det gör att de generellt reagerar snabbare vid oväntade hinder eller faror.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn