Frågor & svar

Hur kan man upptäcka att ABS-systemet inte fungerar?

Du märker att ABS-systemet är ur funktion genom att en varningslampa lyser på instrumentpanelen.

Du kan kontrollera ABS-bromsarna manuellt. Du vet att systemet fungerar om du under en kraftig inbromsning känner en pulserande rörelse från bromspedalen.

Läs mer om ABS-systemet.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market