Frågor & svar

Hur kan jag på ett bra sätt visa trafikanter bakom mig att jag tänker stanna vid vägkanten?

Ett bra sätt är att i god tid bromsa mjukt. När du bromsar tänds bromsljusen och de bakomvarande trafikanterna varnas.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn