Frågor & svar

Hur kan jag på ett bra sätt visa trafikanter bakom mig att jag tänker stanna vid vägkanten?

Ett bra sätt är att i god tid bromsa mjukt. När du bromsar tänds bromsljusen och de bakomvarande trafikanterna varnas.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market