Frågor & svar

Hur fungerar direktseendet och periferiseendet i trafiken?

Med direktseendet ser du skarpt med full skärpa, men det är endast en liten del av synfältet, cirka 1 – 2 %. Resterande 98 – 99 % av synfältet ser du med sämre skärpa och det kallas periferiseende.

Med periferiseendet upptäcker du rörliga föremål i trafiken som du sedan undersöker med direktseendet för full skärpa. Ju högre hastighet du har, desto mindre hinner du uppfatta med periferiseendet.

Läs mer om synen.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn