Frågor & svar

Hur fungerar direktseendet och periferiseendet i trafiken?

Med direktseendet ser du skarpt med full skärpa, men det är endast en liten del av synfältet, cirka 1 – 2 %. Resterande 98 – 99 % av synfältet ser du med sämre skärpa och det kallas periferiseende.

Med periferiseendet upptäcker du rörliga föremål i trafiken som du sedan undersöker med direktseendet för full skärpa. Ju högre hastighet du har, desto mindre hinner du uppfatta med periferiseendet.

Läs mer om synen.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market