Frågor & svar

Hur fort får en lätt lastbil köra på motorväg?

Det finns inga begränsningar för lätt lastbil, förutom den hastighetsbegränsning som gäller på den aktuella vägen. Den högsta hastighetsbegränsningen som finns i Sverige är 120 km/h, så denna hastighet är därför det snabbaste som en lätt lastbil får köra.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market