Frågor & svar

Har ni samma frågor som kommer på Trafikverkets teoriprov?

Trafikverkets frågor som kommer på det officiella teoriprovet är sekretessbelagda och därför finns det ingen trafikskola eller liknande som har exakt samma frågor. Däremot har vi hela tiden kontakt med många av våra elever som klarat teoriprovet så att våra körkortsfrågor blir så lika Trafikverkets frågor som möjligt.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market