Frågor & svar

Har jag några skyldigheter om jag tappat last på vägen?

Ja. Har du tappat last på vägen måste du flytta på den direkt. Går den inte att flytta på måste du varna andra trafikanter, om den utgör ett hinder i trafiken.

Läs mer om last i bilen.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market