Frågor & svar

Går det att styra en bil om styrservooljan har läckt ut och servon är ur funktion?

Styrservon gör att bilen blir mer lättstyrd. Om styrservooljan har läckt ut, eller om servon inte fungerar av någon annan anledning, går bilen fortfarande att styra, men den blir mer tungstyrd.

Läs mer om styrsystemet och styrservo.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market