Frågor & svar

För koldioxidutsläppen från fordon betalas en skatt, vilken?

Den skatt som betalas för koldioxidutsläppen från ditt fordon är fordonsskatt. Fordonsskatten beräknas antingen från hur mycket koldioxid ditt fordon släpper ut eller från hur mycket fordonet väger.

Om du inte ska använda ditt fordon kan du undvika fordonsskatten genom att ställa av fordonet. Fordonsskatt betalas endast för påställda fordon.

Läs mer om miljöfarliga utsläpp och föroreningar.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market