Frågor & svar

Finns det undantag för att korsa heldragen linje?

Ja. Vanligtvis får heldragen mittlinje inte överskridas eller korsas, men det finns undantag:

  • Om det finns ett hinder i en korsning och det inte finns tillräckligt med utrymme.
  • När det finns en streckad linje på höger sida om den heldragna linjen.
  • Vid färd till eller från en fastighet.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market