Frågor & svar

Finns det något miljöfarligt ämne som släpps ut i stora mängder trots att min bil har katalysator?

Ja. Katalysatorn renar avgaserna från många miljöfarliga ämnen, men koldioxid släpps fortfarande ut i stora mängder, vilket bidrar till växthuseffekten.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market