Frågor & svar

Finns det något ämne i bilens avgaser som försämrar blodets förmåga att transportera syre?

Ja. Koloxid (kolmonoxid) försämrar blodets syreupptagningsförmåga. I större mängder kan gasen vara livsfarlig.

Läs mer om föroreningar.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market