Frågor & svar

Får taxibilar köra i ett kollektivkörfält?

Nej. Kollektivkörfält får endast trafikeras av linjetrafik, cykel och moped klass II.

Linjetrafik innebär yrkesmässig trafik för persontransporter som är tidtabellsbunden” (Transportstyrelsen). Eftersom taxibilar inte är tidtabellsbundna får de inte köra i kollektivkörfältet.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market