Frågor & svar

Får taxibilar köra i ett kollektivkörfält?

Nej. Kollektivkörfält får endast trafikeras av linjetrafik, cykel och moped klass II.

Linjetrafik innebär yrkesmässig trafik för persontransporter som är tidtabellsbunden” (Transportstyrelsen). Eftersom taxibilar inte är tidtabellsbundna får de inte köra i kollektivkörfältet.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn