Frågor & svar

Får man stanna på en busshållplats?

Det är tillåtet att stanna på en busshållplats, men endast om du stannar för att släppa av eller ta upp passagerare och det inte hindrar busstrafiken. Det gäller inom markerat område eller 20 meter före hållplatsen och 5 meter efter hållplatsskylten.

Är hållplatsen markerad med streckad gul linje gäller ovanstående regler.

Är hållplatsen markerad med heldragen gul linje gäller stoppförbud på hållplatsen.

Läs mer om stannande och parkering.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market