Frågor & svar

Får man köra med snökedjor på gator där det råder dubbförbud?

Vanligtvis får man inte köra med snökedjor på gator där det råder dubbdäcksförbud, som till exempel i Stockholm stad. Det kan dock vara olika bestämmelser i olika städer.

Läs mer om vinterdäck.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market