Frågor & svar

Får jag skjutsa mitt barn som är fyra år och 110 cm långt om jag saknar bilbarnstol?

Barn som är kortare än 135 cm (längd för att använda enbart bilbälte) måste använda rätt sorts skyddsutrustning som till exempel bilbarnstol, men det finns ett undantag. Barn som är äldre än tre år får skjutsas korta sträckor, men måste då sitta i baksätet.

Läs mer om hur man ska skjutsa ett barn.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market