Frågor & svar

Får förare av väghållningsfordon bryta mot bestämmelserna om fordons plats på vägen?

Ja. Väghållningsfordon får till exempel framföras på vänster sida av vägen, trots att detta inte är tillåtet för andra fordon.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn