Frågor & svar

Får förare av väghållningsfordon bryta mot bestämmelserna om fordons plats på vägen?

Ja. Väghållningsfordon får till exempel framföras på vänster sida av vägen, trots att detta inte är tillåtet för andra fordon.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market