Frågor & svar

En polis vinkar att jag ska köra, men trafikljuset i korsningen lyser rött. Vad ska jag göra?

Du ska köra enligt polismannens tecken, trots att trafikljuset lyser rött. En polismans anvisningar prioriteras före andra anvisningar i trafiken.

I den här ordningen gäller anvisningar och regler i trafiken:

  1. Polismans tecken
  2. Trafiksignal
  3. Vägmärken
  4. Regler

Läs mer om trafikljus och polismans tecken.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market