Frågor & svar

Du ökar hastigheten till det dubbla, hur många gånger längre blir bromssträckan?

Bromssträckan ökar exponentiellt, vilket innebär att om du ökar din hastighet till det dubbla så blir bromssträckan fyra gånger så lång. Med tre gånger så hög hastighet blir bromssträckan nio gånger så lång.

Läs mer om stoppsträcka, rektionssträcka och bromssträcka.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market