Frågor & svar

Är det tillåtet att parkera på vänster sida på en enkelriktad gata?

Generellt gäller att parkering ska ske på höger sida, men på gator med enkelriktad trafik är det normalt tillåtet att parkera på vänster sida.

Läs mer om parkering.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market