Frågor & svar

Är det tillåtet att parkera eller stanna på huvudled?

Det är tillåtet att stanna på en huvudled om du inte utgör fara eller hindrar övrig trafik på vägen. Det är däremot inte tillåtet att parkera.

Om skylten ”Parkering” sitter under vägmärket ”Huvudled” får du parkera på vägen, trots att det är en huvudled.

Läs mer om stannande och parkering.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market