Frågor & svar

Är det tillåtet att köra om på höger sida?

Omkörning ska vanligtvis ske på vänster sida, men ibland är det även tillåtet att köra om på höger sida. Vid dessa tillfällen är omkörning på höger sida tillåtet:

  • På vägar där hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller lägre och det finns minst två markerade körfält i vardera riktningen.
  • I anslutning till vägkorsning med skilda körfält.
  • Om det finns körfältsvägvisare med olika färdmål.
  • Om det är tät kö i alla körfält.
  • Om fordonet tydligt visar att det ska svänga vänster.

Läs mer om omkörning.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn