Frågor & svar

Är det tillåtet att köra om på höger sida?

Omkörning ska vanligtvis ske på vänster sida, men ibland är det även tillåtet att köra om på höger sida. Vid dessa tillfällen är omkörning på höger sida tillåtet:

  • På vägar där hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller lägre och det finns minst två markerade körfält i vardera riktningen.
  • I anslutning till vägkorsning med skilda körfält.
  • Om det finns körfältsvägvisare med olika färdmål.
  • Om det är tät kö i alla körfält.
  • Om fordonet tydligt visar att det ska svänga vänster.

Läs mer om omkörning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market