Frågor & svar

Är det tillåtet att köra om innan en järnvägskorsning?

Har järnvägskorsningen bommar eller trafikljus (rött, gult och grönt) är det tillåtet att köra om innan korsningen.

Saknar järnvägskorsningen trafikljus är omkörning förbjuden, både strax innan och i korsningen. Undantag: Det är tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon.

Läs mer om järnvägskorsning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market