Frågor & svar

Är det tillåtet att köra om innan en järnvägskorsning?

Har järnvägskorsningen bommar eller trafikljus (rött, gult och grönt) är det tillåtet att köra om innan korsningen.

Saknar järnvägskorsningen trafikljus är omkörning förbjuden, både strax innan och i korsningen. Undantag: Det är tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon.

Läs mer om järnvägskorsning.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn