Frågor & svar

Är det tillåtet att göra en U-sväng på landsväg?

Ja, det är tillåtet. När du ska göra en U-sväng är det viktigt att ha tillräckligt med utrymme och god sikt, så att du kan utföra vändningen på ett säkert sätt.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market