Frågor & svar

Är det något särskilt man ska kontrollera efter att man har tvättat sin bil?

Ja. Det är viktigt att kontrollera bromsarna och provbromsa eftersom fukt på bromsarna försämrar bromseffekten. Vid provbromsningen värms även bromsarna upp och fukten torkar.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market