Frågor & svar

Är det något särskilt man ska kontrollera efter att man har tvättat sin bil?

Ja. Det är viktigt att kontrollera bromsarna och provbromsa eftersom fukt på bromsarna försämrar bromseffekten. Vid provbromsningen värms även bromsarna upp och fukten torkar.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn