Frågor & svar

Är den kortaste vägen alltid den mest miljövänliga?

Generellt gäller att man förbrukar mindre bränsle och att det är miljövänligare att köra en kortare väg, men det gäller inte alltid. Om den kortare vägen innebär fler stopp och fler starter, där du behöver accelerera, kan den längre vägen vara bättre ur miljösynpunkt.

Läs mer om hur du sparar bränsle och kör miljövänligt.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market