Försäkringar

Trafikförsäkring

Alla registrerade motordrivna fordon som ska användas i trafik måste enligt lag vara trafikförsäkrade. Trafikförsäkringen är den enda försäkringen som är obligatorisk, resterande försäkringar är frivilliga.

Försäkringen ska tecknas av den som äger och, i huvudsak, kör fordonet. Låter man någon annan stå som ägare och försäkringstagare till fordonet finns det risk att man inte får någon ersättning om något skulle hända.

Exempel på skador som trafikförsäkringen täcker:


Har du av misstag kört på ett vägmärke
täcker trafikförsäkringen skadan.

  • Alla personskador. Detta gäller både förare och passagerare och oavsett vem som orsakat olyckan.
  • Om du orsakat en olycka med ett annat fordon ersätter din försäkring skadorna på det andra fordonet.
  • Om du är med i en olycka med ett annat fordon, och föraren av det andra fordonet orsakat olyckan, ersätter hans försäkring skadorna på ditt fordon.
  • Krockar du med något annat än ett motorfordon, till exempel en lyktstolpe, täcker försäkringen sakskadorna.

Halvförsäkring (Delkaskoförsäkring)

I halvförsäkringen ingår trafik- och delkaskoförsäkring. Det som vanligtvis ingår i delkaskoförsäkring är stöld-, maskin-, brand-, rättsskydds-, räddnings- och stilleståndsförsäkring.

Helförsäkring (Vagnskadeförsäkring)


Har du helförsäkring täcker försäkringen
både skadorna på din och den andra bilen.

I helförsäkringen ingår trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen täcker skador på ditt eget fordon vid olika trafikolyckor, trots att du orsakat olyckan. Försäkringen kan även täcka andra kostnader som till exempel bärgningskostnader.

Regressrätt (Återkravsrätt)

Regressrätt, även kallad återkravsrätt, innebär att försäkringsbolagen kan kräva tillbaka ersättningar. Det kan hända ifall skadan skett på grund av vårdslöshet eller rattfylleri.

 

Now we have theory in English

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market