Bromssystemet & styrsystemet

Färdbroms


Pedalen längst till vänster: kopplingen
Pedalen i mitten: bromsen
Pedalen längst till höger: gasen

När du trycker med foten på bromspedalen överförs kraften från din fot till hjulen med hjälp av bromsvätska. Om det uppstår läckage försvinner bromsverkan på hjulen i systemet. Därför är alla moderna bilar utrustade med ett så kallat tvåkretssystem. Det innebär att om det är läckage, eller ett system är ur funktion, finns det fortfarande bromsverkan kvar på två eller tre av hjulen. 

På bilar med tvåkretssystem finns det en varningslampa på instrumentpanelen som varnar om vätskenivån i något av systemen är för låg. 

Parkeringsbroms (handbroms)


För att kontrollera att parkeringsbromsen
fungerar kan du försiktigt försöka köra
med bromsen åtdragen.

Parkeringsbroms är ett bromssystem som generellt endast verkar på bakhjulen. Bromsen dras vanligtvis åt med handen via en spak. En varningslampa lyser när parkeringsbromsen är åtdragen för att du inte ska glömma att lossa den innan färd.

Vid parkering ska du dra åt parkeringsbromsen. Du ska även lägga i en låg växel för att motverka att bilen hamnar i rullning ifall parkeringsbromsen inte skulle fungera. Vid kallt och fuktigt väder finns det risk att parkeringsbromsen fryser fast. Därför ska du parkera på plan mark och endast lägga i en växel vid parkering i denna situation. 

Bromsservo (vakuumservo) 

Alla nyare bilar är utrustade med bromsservosystem. Med hjälp av motorn förstärker systemet bromskraften från bromspedalen till hjulen. Ett lätt tryck på bromspedalen ger stor bromseffekt på hjulen tack vare bromsservosystemet. Eftersom systemet drivs av motorn fungerar det inte när motorn är avstängd. Det innebär att om du blir bogserad med avstängd motor behöver du trycka mycket hårdare på bromspedalen för att uppnå stor bromseffekt på hjulen.

För att kontrollera att bromsservon fungerar trycker du ner bromspedalen några gånger och håller den nedtryckt medan du startar motorn. När motorn startar ska pedalen sjunka en aning om servon fungerar.

 

Varningslampa för
ABS-bromsarna

ABS-bromsar

Nästan alla moderna bilar är utrustade med låsningsfria bromsar, ABS-bromsar (Anti Blockier System). Fungerar ABS-bromsarna pulserar bromspedalen under kraftig inbromsning. En varningslampa på instrumentpanelen tänds om det är något fel på ABS-systemet.

Genomgång av fördelarna med ABS-bromsar (video):

Bromskontroll

Det är viktigt att bromsarna alltid fungerar som de ska. Det finns varningslampor som hjälper dig, men det är även viktigt att du manuellt kontrollerar bromsarna.

För att kontrollera bromssystemet, tryck på bromspedalen med stor kraft under 20 sekunder:

  • Stannar pedalen ungefär halvvägs ner och känns stum är bromsarna i bra skick.
  • Känns bromsen fjädrande kan det finnas luft i systemet.
  • Tar bromsarna närmare än ca 3 cm från golvet behöver de justeras eller repareras.
  • Sjunker pedalen långsamt finns det en läcka i systemet.

Efter en biltvätt eller om du kört genom en vattensamling ska du alltid provbromsa. Det kan finnas fukt på bromsarna, vilket försämrar bromseffekten. Vid provbromsning värms bromsarna upp och fukten dunstar.

Styrsystemet

När du vrider på ratten överförs rörelsen till hjulen och bilen ändrar körriktning. Med tiden slits styrsystemet, speciellt om det utsätts för stora påfrestningar. Detta kan leda till glapp, som till slut kan leda till skakningar i ratten, även kallad ”rattfrossa”. Du kan kontrollera glappet genom att stå vid sidan om bilen, vrida ratten till höger och vänster, för att se hur mycket ratten kan röra sig utan att hjulen rör sig. Skakningar i ratten kan även bero på obalans i framhjulen.

Styrservo

Styrservosystemet gör bilen mer lättstyrd. Med hjälp av hydraulisk vätska och kolvar överförs kraften från rattrörelser till hjulen. Servosystemet drivs med hjälp av motorn. Bilen blir därför väldigt tungstyrd när motorn är avstängd.

Det finns även bilar med elektromekanisk servostyrning. Fördelarna med denna servostyrning är att den är bränslesnålare och försämras inte med tiden. Antingen fungerar den, eller så fungerar den inte alls.

För att testa att styrservon fungerar, dra ratten till höger eller vänster samtidigt som du startar motorn. I samma ögonblick som motorn startar känner du hur det genast blir betydligt lättare att vrida på ratten.

 

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn