Bilens belysningar

Helljus


I denna situation används helljus.

Helljus ska du använda så ofta som möjligt för att få bästa möjliga sikt. I vissa situationer är det däremot inte tillåtet att använda helljus.

Helljus inte får användas:

 • Vid tillfredställande belysning: Med tillfredställande belysning menas att ingen del av vägbanan är mörk. I detta fall kommer du inte att se bättre med helljus eftersom vägen redan är belyst.
 • Vid möte: När du möter andra fordon, spårvagn, tåg eller fartyg och föraren riskerar att bländas. Möter du gående ska du däremot fortsätta köra med helljus.
 • Vid körning bakom ett annat fordon: Om du kör så nära framförvarande fordon att föraren riskerar att bländas genom backspegeln.

Helljus förbättrar oftast sikten, men det finns undantag. I kraftig dimma eller snörök kan ljuset reflekteras, vilket resulterar i att siktsträckan kan bli kortare med helljus jämfört med halvljus.

Halvljus


I denna situation används halvljus och
siktsträckan blir betydligt kortare.

Du måste alltid ha strålkastare tända när du är ute och kör. Det vanligaste är att man kör med halvljus och parkeringsljus kombinerat.

Vilka ljus får halvljus kombineras med?

 • Dimljus kombinerat med halvljus: Ej tillåtet
 • Varselljus kombinerat med halvljus: Ej tillåtet
 • Extraljus kombinerat med halvljus: Ej tillåtet
 • Parkeringsljus kombinerat med halvljus: Tillåtet

 

Genomgång av dimljus (video):

Varselljus

Varselljus kan användas istället för halvljus i dagsljus vid bra siktförhållanden. Varselljus ska därför inte användas vid körning i nedsatt sikt som till exempel skymning, gryning, regn, dimma eller liknande. Varselljus får ej kombineras med dimljus.

Extraljus

För att förstärka ljuset ytterligare kan man montera olika extraljus på bilen. Extraljus får inte kombineras med halvljus, utan ska användas i de situationer då helljus är tillåtet. Exempel på extraljus:

 • Fjärrljus: Förstärker ljuset framåt och ger en längre siktsträcka.
 • Kurvljus: Sprider ljuset framåt och ger en bredare ljusbild.

Parkeringsljus

När du står stilla utmed vägkanten i mörker, skymning eller gryning och vägbelysningen är dålig ska parkeringsljuset vara tänt. Undantag: Tvåhjuliga fordon utan sidovagn behöver inte ha tända parkeringsljus i denna situation.

Bakljus (baklyktor)

Bakljuset tänds samtidigt som halv-, hel-, och parkeringsljus. Bakljuset är två lampor med rött sken som är placerade baktill på bilen.

Bromsljus


Sakta in! När bromsljusen på bilen
framför tänds vet du att föraren bromsar.

När du trycker ned bromspedalen tänds bromsljusen. Bromsljusen har ett rött sken och sitter baktill på bilen vid bakljusen och blinkers. På vissa bilar finns även bromsljus i bakrutan.

Bromsljusen signalerar för bakomvarande fordon att du bromsar. För att varna förare i god tid kan du börja med att bromsa lätt innan du bromsar kraftigare. Då börjar bromsljusen lysa i god tid, redan innan du bromsar på riktigt.

Dimbakljus

Dimbakljus förstärker bakljuset för att bakomvarande fordon ska upptäcka dig vid nedsatt sikt som till exempel kraftigt snöfall eller dimma. Du kan se på instrumentpanelen när dimbakljuset är på.

Dimbakljuset ger ifrån sig ett väldigt starkt ljus som kan blända förare som kör bakom dig. Du ska därför slå av dimbakljuset så fort föraren har upptäckt dig.

Backljus

Backljus är lampor med vitt sken som är placerade baktill på bilen. Backljuset tänds när du lägger i backväxeln.

Blinkers (körriktningsvisare)

Blinkers har ett orange blinkande ljus.

Blinkers ska användas i dessa situationer:

 • När du ska vända på vägen
 • När du ska svänga i en vägkorsning
 • När du ska starta från en vägkant
 • När du ska byta körfält eller i övrigt flyttar fordonet i sidled

Varningsblinkers


 Här sätter du på varningsblingers.

Varningsblinkers sätter du på med en knapp på instrumentpanelen, vanligtvis markerad med en röd triangel. När du sätter på varningsblinkers börjar alla fyra blinkers att blinka samtidigt.

Varningsblinkers ska användas för att varna andra förare vid nödsituationer, till exempel nödstopp eller olycka. Varningsblinkers måste inte, men får användas i samband med bogsering.

Skyltljus (skyltlykta)

Skyltljuset sitter precis ovanför registreringsskylten för att lysa upp den. Den tänds samtidigt som halv-, hel-, och parkeringsljuset.

 

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn