Barn i trafiken

Barn


Barn har svårt att klara sig i trafiken. Det
är därför extra viktigt att köra försiktigt när
barn är i närheten.

Barns beteende skiljer sig från vuxnas och de har svårt att klara sig i trafiken. När du kör och det finns barn på eller i närheten av vägen ska du:

  • vara extra uppmärksam
  • köra med låg fart
  • hålla stort säkerhetsavstånd i sidled från barnen

Barns egenskaper:

  • De har sämre syn än vuxna. Synfältet är smalare och de har svårt att ställa om mellan när- och fjärrseende.
  • Deras hörsel är inte fullt utvecklad och de har svårt att lokalisera var ljud kommer ifrån.
  • De är väldigt impulsiva. De har svårt att bedöma risker och kan plötsligt springa ut i vägen utan att tänka på konsekvenserna.
  • Barn är små till växten. Det gör att de kan vara svåra att upptäcka, till exempel när du backar.

Skolpatrull

Många barn måste passera flera övergångställen och gator på väg till skolan. Vid en del skolor finns skolpatruller för att barn säkrare ska kunna ta sig till och från skolan. För att uppmärksamma dig på att det finns barn i närheten har de orangefärgade kappor.

Skolpatruller har inte rätt att stoppa biltrafiken. Ett övergångsställe med skolpatrull anses som obevakat övergångsställe. Detta innebär att du har väjningsplikt mot gångtrafikanter.

Skolskjuts


Den gula skylten uppmärksammar att
bilen är ett skolskjutsfordon.

Bilar och bussar som skjutsar barn till skolan är försedda med en särskild skylt med orange blinklyktor. När dessa fordon ska släppa av passagerare tänds blinklyktorna för att uppmärksamma övriga trafikanter. Lyktorna tänds 100 meter innan avstigningsplatsen och är tända under uppehållet. De släcks först 100 meter efter avstigningsplatsen.

 

 

 

 

 

Now we have theory in English

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market