Äldre & funktionshindrade

Äldre


Visa hänsyn till äldre personer i trafiken.

Med åldern försämras vår fysiska hälsa och vi får nedsatta funktioner, försämrad hörsel och syn, rörelsesvårigheter, längre reaktionstid med mera. Det är därför viktigt att ge äldre gångtrafikanter extra lång tid när de ska gå över ett övergångsställe.

Äldre människor har också svårare att tolka olika trafiksituationer med mycket information och fatta snabba beslut. Detta gör att de ofta känner sig osäkra i korsningar. Visa därför extra hänsyn och ge dem tid att fatta beslut.

Funktionshindrade


Alla funktionshinder är inte lika lätta att
upptäcka som i den här situationen.

Det finns många olika funktionshinder som försämrar trafikanters förutsättningar i trafiken, men de brukar delas in i två grupper, synliga och dolda funktionshinder.

  • Synliga funktionshinder är lättare att upptäcka. Rörelsehindrade kan till exempel sitta i rullstol och synskadade kan ha en vit käpp eller en ledarhund.
  • Dolda funktionshinder är svårare att upptäcka. Till exempel hörselproblem, förståndshandikapp och epilepsi.

Eftersom vissa handikapp är svårupptäckta ska du som bilförare alltid ha stora säkerhetsmarginaler till gångtrafikanter och räkna med att de kan behöva extra omsorg och hänsyn.

 

 

 

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn